Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Satubaletti Pikkuballerinan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.06.2018. Viimeisin muutos 05.08.2018.

 

Rekisterinpitäjä:

Satubaletti Pikkuballerina Karina Koskinen

Ratamontie 69

45120 Kouvola

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Karina Koskinen, satubalettikoulun omistaja ja opettaja

satubaletti.pikkuballerina@kymp.net

Puh. 0400 506 536

 

Rekisterin nimi:

Satubaletti Pikkuballerinan oppilaskortisto

 

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn, kun hän ilmoittaa lapsensa Satubaletti Pikkuballerinan oppilaaksi täyttämällä nettisivujen (www.satubaletti.fi) oppilasilmoittautumislomakkeen tai lähettämällä pyydetyt tiedot sähköpostilla tai soittamalla puhelimella yhteyshenkilölle.

 

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden lähde

Henkilötiedot, joita satubalettikoulu käsittelee, ovat asiakkaan itsensä ilmoittamia ja saatu joko nettisivujen oppilasilmoittautumislomakkeen, sähköpostin tai puhelimen kautta. Lisäksi oppilaan vanhemmat täyttävät itse lapsen oppilaskortin tutustumisjakson aikana.

Näihin tietoihin kuuluvat: alaikäisen oppilaan nimi ja syntymäaika, mahdolliset allergiat tai muuta huomioitavaa, lapsen huoltajien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot sekä sähköpostiosoitteet.

Lisäksi ikäryhmittäin opettajan käytössä on läsnäololistat, joissa on vain oppilaiden nimet.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oppilaskortin tietoja tarvitaan opettajan ja oppilaan huoltajien väliseen yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja laskutukseen. Läsnäololistoilla seurataan opetustuntien kävijämääriä. Henkilötietojen antaminen on edellytys satubalettikoulun oppilaaksi pääsylle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja satubalettikoulun välinen sopimus, joka astuu voimaan oppilasilmoittautumislomakkeen lähettämisestä nettisivujen kautta, sähköpostilla tai puhelimitse ilmoittautumalla ja täyttämällä oppilaskortin ja antamalla näin satubalettikoululle kirjallisen suostumuksen käsitellä henkilötietoja tässä selosteessa kuvatulla tavalla.

 

Henkilötietojen käsittely ja säilytysaika

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Kuitenkin Kouvolan Balettikouluun siirtyvien oppilaiden yhteystietojen siirtoon balettikoulun käyttöön pyydetään oppilaiden huoltajilta lupa erillisellä kirjallisella lupalapulla.

Henkilötietoja käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä Karina Koskinen.

Henkilötietoja (oppilaskortteja) säilytetään oppilaan Satubaletti Pikkuballerinan toimintaan osallistumisen ajan.

 

Tietosuoja

Oppilaskortit ja osallistumislistat ovat ainoastaan opettajan (rekisterinpitäjän) hallussa ja niitä säilytetään lukitussa kotitoimistossa. Turvallisuussyistä (mahdollisuus ottaa yhteyttä alaikäisen lapsen huoltajaan) yhteystiedot ovat opettajan mukana myös tunneilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja käsitellään huolella ja luotettavasti.

Nettisivujen ja sähköpostin tiedot poistetaan, kun huoltaja on täyttänyt oppilaskortin.